دسته بندی گردو

قیمت هر کیلو 50000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 60000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 300000 تومان

موجود

قیمت هر کیلو 50000 تومان

گردو پوست نازک

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 60000 تومان

فواید گردو   کاهش کلسترول خون. کاهش LDL کلسترول. افزایش HDL کل...

موجود در انبار
قیمت هر کیلو 300000 تومان

گردو درجه سه

موجود در انبار